Διαγνωστικός αλγόριθμος μεγαλακρίας

Διαγνωστικός αλγόριθμος μεγαλακρίας

1 Τα ευρήματα που απαντώνται συχνότερα σε ασθενείς με μεγαλακρία είναι: διόγκωση άκρων (100%), υπέρμετρη αύξηση μαλακών ιστών και μορίων (100%), υπεριδρωσία (88%), λήθαργος και κούραση (87%, επιτείνονται και από το σύνδρομο sleep-apnea), αύξηση βάρους (73%),...
Διαγνωστικός αλγόριθμος επινεφριδιακής ανεπάρκειας

Διαγνωστικός αλγόριθμος επινεφριδιακής ανεπάρκειας

1 Συμπτώματα και σημεία με μεγάλη ευαισθησία, αλλά μικρή ειδικότητα είναι: αδυναμία, κούραση, ανορεξία, ορθοστατική υπόταση ή ζάλη. Πιο ειδικά ευρήματα είναι η υπέρχρωση δέρματος και των βλεννογόνων, η δίψα για αλάτι και η λέπτυνση των τριχών στια μασχαλιαίες χώρες...
Αλγοριθμική προσέγγιση κακοήθων όγκων υπόφυσης

Αλγοριθμική προσέγγιση κακοήθων όγκων υπόφυσης

1 Η διάγνωση των κακοήθων-διηθητικών όγκων της υπόφυσης βασίζεται: στην κλινική εικόνα του ασθενούς (συμπτώματα και σημεία από την πίεση γειτονικών δομών του ΚΝΣ, καθώς και από την υπερέκκριση ορμονών, κατά σειρά συχνότητας: ACTH, προλακτίνη, GH, TSH, FSH και LH ),...
Διαγνωστικός αλγόριθμος υπερφωσφαταιμίας

Διαγνωστικός αλγόριθμος υπερφωσφαταιμίας

1 Σε κάθε περίπτωση αυξημένης συγκέντρωσης P ορού θα πρέπει να αποκλείονται καταστάσεις που προκαλούν ψευδο-υπερφωσφαταιμία, επηρεάζοντας τις μετρήσεις μια συγκεκριμένης τεχνικής, όπως: αυξημένη συγκέντρωση σφαιρινών (πολλπαλό μυέλωμα, μονοκλωνική γ-πάθεια,...
Διαγνωστικός αλγόριθμος μάζας επινεφριδίου

Διαγνωστικός αλγόριθμος μάζας επινεφριδίου

1 Το 80% των επινεφριδιακών τυχαιωμάτων είναι μη λειτουργικές μάζες (αδένωμα, κύστη, γαγγλιονεύρωμα, μυελολίπωμα), το 9% εκκρίνουν κορτιζόλη και προκαλούν κλινικό ή υποκλινικό σύνδρομο Cushing, το 4% είναι φαιοχρωμοκυτώματα (λιγότερα από τα μισά προκαλούν υπέρταση)...
Αλγοριθμική προσέγγιση υπασβεστιαιμίας

Αλγοριθμική προσέγγιση υπασβεστιαιμίας

1 Χαμηλά επίπεδα Mg σχετίζονται με απώλειες από το γαστρεντερικό, τους νεφρούς ή με αλκοολισμό. 2 εφο: εντός φυσιολογικών ορίων. 3 Σε μερικές περιπτώσεις η 25(OH)VitD3 μπορεί να είναι και αυξημένη. 4 Η 1,25(OH)2VitD3 μπορεί να είναι και αυξημένη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ...