1 Τα ευρήματα που απαντώνται συχνότερα σε ασθενείς με μεγαλακρία είναι: διόγκωση άκρων (100%), υπέρμετρη αύξηση μαλακών ιστών και μορίων (100%), υπεριδρωσία (88%), λήθαργος και κούραση (87%, επιτείνονται και από το σύνδρομο sleepapnea), αύξηση βάρους (73%), παραισθησίες και πόνος στις αρθρώσεις (70%), κεφαλαλγίες (65%), διαταραχές εμμήνου ρύσεως και ανικανότητα ή ελαττωμένη libido (60%).

2 εφο: εντός φυσιολογικών ορίων

3 Η διαδικασία και αξιολόγηση της δοκιμασίας ανοχής γλυκόζης αναφέρονται σε ξεχωριστή ενότητα.

4 Ο συνδυασμός αυξημένων επιπέδων IGFI και καταστολής των επιπέδων GH<1μg/L στην OGTT μπορεί να σχετίζεται με ενεργό μεγαλακρία σε ποσοστό έως 25% (μεγαλακρία με φυσιολογική έκκριση GH).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Melmed S. Acromegaly. N Engl J Med 2006; 355:2558.

2. Dimaraki EV, et al. Acromegaly with apparently normal GH secretion: implications for diagnosis and follow-up. J Clin Endocrinol Metab 2002; 87:3537.

3. Faglia G, et al. Ectopic acromegaly. Endocrinol Metab Clin North Am 1992; 21:575.

4. Colao A, et al. First-line therapy of acromegaly: a statement of A.L.I.C.E. (Acromegaly primary medical treatment Learning and Improvement with Continuous medical Education ) Study Group. J Endocrinol Invest 2006; 29:1017.