1 Χαμηλά επίπεδα Mg σχετίζονται με απώλειες από το γαστρεντερικό, τους νεφρούς ή με αλκοολισμό.

2 εφο: εντός φυσιολογικών ορίων.

3 Σε μερικές περιπτώσεις η 25(OH)VitD3 μπορεί να είναι και αυξημένη.

4 Η 1,25(OH)2VitD3 μπορεί να είναι και αυξημένη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Guise TA, et al. Clinical review 69: evaluation of hypocalcemia in children and adults. J Clin Endocrinol Metab 1995; 80:1473.

2. Rebew PM, et al. Hypocalcemic emergencies. Med Clin North Am 1995; 79:93.