Αλγοριθμική προσέγγιση γυναικομαστίας

Αλγοριθμική προσέγγιση γυναικομαστίας

1 Η γυναικομαστία θεωρείται φυσιολογική στη νεογνική, εφηβική και γεροντική ηλικία. Οι συχνότερες αιτίες γυναικομαστίας κατά σειρά συχνότητας είναι: επίμονη εφηβική (25%), φάρμακα (10-25%), μη ανεύρεση αιτίου-ιδιοπαθής (25%), κίρρωση ή κακή θρέψη (8%), πρωτοπαθής...
Διαγνωστικός αλγόριθμος υπερπρολακτιναιμίας

Διαγνωστικός αλγόριθμος υπερπρολακτιναιμίας

1 Από το ιστορικό και την κλινική εξέταση θα επιβεβαιωθούν ή θα αποκλειστούν τα συχνότερα αίτια υπερπρολακτιναιμίας: 1) λήψη φαρμάκων, όπως αγωνιστές υποδοχέων ντοπαμίνης (χλωροπρομαζίνη, περφεναζίνη, αλλοπεριδόλη, θειοξανθίνες, μετοκλοπραμίδη), αναστολείς σύνθεσης...
Διαγνωστικός αλγόριθμος πρόωρης εμμηνόπαυσης

Διαγνωστικός αλγόριθμος πρόωρης εμμηνόπαυσης

1 Τα γοναδοτρόφα αδενώματα που υπερεκκρίνουν γοναδοτροφίνες είναι σπάνια, συνήθως δεν σχετίζονται με υπογοναδισμό (αμηνόρροια) και γίνονται αντιληπτά από τα συμπτώματα που προκαλούν (κεφαλαλγίες, διαταραχές οπτικών πεδίων), λόγω αυξημένου μεγέθους. Κάποια από αυτά...
Διαγνωστικός αλγόριθμος όζου θυρεοειδούς αδένα

Διαγνωστικός αλγόριθμος όζου θυρεοειδούς αδένα

1 Ο συνδυασμός των στοιχείων από το ιστορικό και την κλινική εξέταση κατατάσσει τα ευρήματα σε υψηλού κινδύνου (οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκινώματος θυρεοειδούς αδένα ή πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας-MEN, γρήγορη αύξηση του μεγέθους του όζου, ειδικά κατά...
Αλγοριθμική προσέγγιση υπερασβεστιαιμίας

Αλγοριθμική προσέγγιση υπερασβεστιαιμίας

1 Υπερασβεστιαιμία προκαλεί και η λήψη άλλων φαρμάκων όπως τα οιστρογόνα, ανδρογόνα, ταμοξιφαίνη, Vitamin A, Vitamin D, δηλητηρίαση με θεοφυλλίνη. 2 Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σχετίζεται με ελαττωμένα επίπεδα Ca ορού. 3 Η ανεπάρκεια VitD σε ασθενείς με...
Αλγοριθμική προσέγγιση της υπερτρίχωσης και του δασυτριχισμού

Αλγοριθμική προσέγγιση της υπερτρίχωσης και του δασυτριχισμού

1 Μεταξύ των άλλων, η κλινική εξέταση αποσκοπεί και στην ταξινόμηση της βαρύτητας της υπερτρίχωσης με βάση την κλίμακα Ferriman-Gallway (FG-score). Αξιολογείται η υπερτρίχωση σε 9 περιοχές του σώματος (άνω χείλος, κάτω γνάθος-πηγούνι, μαστοί-πρόσθιος θώρακας, άνω...