1 Υπερασβεστιαιμία προκαλεί και η λήψη άλλων φαρμάκων όπως τα οιστρογόνα, ανδρογόνα, ταμοξιφαίνη, Vitamin A, Vitamin D, δηλητηρίαση με θεοφυλλίνη.

2 Ο δευτεροπαθής υπερπαραθυρεοειδισμός σχετίζεται με ελαττωμένα επίπεδα Ca ορού.

3 Η ανεπάρκεια VitD σε ασθενείς με πρωτοπαθή υπερπαραθυρεοειδισμό σχετίζεται με λιγότερο αυξημένα επίπεδα Ca ορού (συχνά στα φυσιολογικά επίπεδα), οριακά αυξημένα ή φυσιολογικά επίπεδα Ca ούρων 24ώρου, υψηλότερες τιμές PTH ορού, και αυξημένη αποβολή P στα ούρα.

4 Έκτοπη έκκριση PTH (εξαιρετικά σπάνια) μπορεί να σχετίζεται με καρκινοειδείς όγκους και μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα.

5 Η λευχαιμία μπορεί να σχετίζεται και με υπερέκκριση PTHrP. Οι αιματολογικές κακοήθειες και οι κοκκιωματώδεις νόσοι επάγουν την έκφραση της 1α-υδροξυλάσης.

6 Το φαιοχρωμοκύττωμα μπορεί να προκαλεί αύξηση της PTHrP (κύριος μηχανισμός) ή αύξηση της PTH μέσω υπερέκκρισης κατεχολαμινών (δευτερεύων μηχανισμός).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

1. Klee GG, et al. Hypercalcemia. Endocrinol Metab Clin North Am 1988; 17:573.

2. Jacobs TP, et al. Clinical review: rare causes of hypercalcemia. J Clin Endocrinol Metab 2005; 90:6316.

3. Mundy GR, et al. Hypercalcemia of malignancy. Am J Med 1997; 103:134.