Οι γονείς μου πάσχουν από αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Tι πιθανότητες υπάρχουν να παρουσιάσω την ίδια νόσο;

Η χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα (θυρεοειδίτιδα Hashimoto) είναι σχετικά συχνή πάθηση και μπορεί να διαγνωσθεί στο 5-15% των γυναικών και στο 1-5% των ανδρών (1). Συγγενείς α! βαθμού ασθενών με χρόνια αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα μπορεί να παρουσιάσουν αυξημένο τίτλο θυρεοειδικών αυτοαντισωμάτων (ΑΘΑ, anti-Tg και anti-TPO), σε ποσοστό μέχρι 50% (2). Από τη στιγμή που ανιχνεύεται αυξημένος τίτλος ΑΘΑ, η πιθανότητα να παρουσιαστεί υποκλινικός υποθυρεοειδισμός είναι μέχρι 4,3% ανά έτος (3). Ενώ έχει μελετηθεί καλά η χρονική ακολουθία των γεγονότων μετά τη διάγνωση της νόσου, κυρίως όσον αφορά την εμφάνιση υποθυρεοειδισμού, υπάρχουν λιγότερα βιβλιογραφικά δεδομένα για την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου, σε άτομα μικρότερης ηλικίας, με φυσιολογικό τίτλο ΑΘΑ.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαικό”, πραγματοποιήθηκε μια προοπτική μελέτη διάρκειας 5 ετών (4), σε γυναίκες νεαρής ηλικίας, των οποίων οι μητέρες είχαν παρουσιάσει θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Οι συγκεκριμένες γυναίκες που είχαν φυσιολογική θυρεοειδική λειτουργία, φυσιολογικό τίτλο ΑΘΑ και βρίσκονταν σε άριστη κλινική κατάσταση εξετάστηκαν με υπερηχογράφημα θυρεοειδούς αδένα και χωρίστηκαν σε 2 ομάδες: στην πρώτη που περιελάμβανε τελείως φυσιολογικές γυναίκες και στη δεύτερη που περιελάμβανε γυναίκες με πρώιμες αλλοιώσεις φλεγμονής στο υπερηχογράφημα, όπως αυξημένες μέγιστες συστολικές ταχύτητες ροής αίματος στις κάτω θυρεοειδικές αρτηρίες. Από τη μελέτη φάνηκε ότι οι γυναίκες με πρώιμες υπερηχογραφικές αλλοιώσεις έχουν-κατά τη διάρκεια των 5 ετών της παρακολούθησης-πιθανότητα 8,3% να παρουσιάσουν αυξημένο τίτλο ΑΘΑ και κατά συνάπεια να διαγνωσθούν με θυρεοειδίτιδα Hashimoto. Επομένως, το υπερηχογράφημα του θυρεοειδούς αδένα όταν γίνεται σε άτομα με επιβαρυμένη κληρονομικότητα μπορεί να αποκαλύψει πρωίμους δείκτες φλεγμονής και να βοηθήσει στον ορθό σχεδιασμό τρόπων αποφυγής παραγόντων που θεωρούνται επικίνδυνοι για την εμφάνιση της νόσου.

Αναφορές

1. Okayashu I, Hara Y et al. Racial and age related differences in incidence and severity of focal autoimmune thyroiditis. Am J Clin Pathol 1994; 101:698-702.

2. Dayan CM, Daniels GH. Chronic autoimmune thyroiditis. New Engl J Med 1996; 335: 99-107.

3. Vanderpump MPJ, TunbrodgeWMG et al. The incidence of thyroid disorders in the community: a twenty-year follow-up of the Whickham survey. Clin Endocrinol (Oxf)1995; 43:55-68.

4. Μπανάκα Ι, Θωμάς Δ και συν. Η αυξημένη μέγιστη συστολική ταχύτητα ροής αίματος στις κάτω θυρεοειδικές αρτηρίες μπορεί να προηγείται χρονικά των αυξημένων επιπέδων θυρεοειδικών αυτοαντισωματων, σε ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto. 41 Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας, 2014.