Η αερόβια άσκηση θα πρέπει να συνοδεύει κάθε προσπάθεια ελάττωσης σωματικού βάρους. Ο σχεδιασμός της θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη σταδιακή αύξηση του όγκου και της έντασης του προγράμματος, με τελικό στόχο η διάρκειά της να υπερβαίνει τα 150min την εβδομάδα. Ο ασκούμενος θα πρέπει να ακολουθεί το πρόγραμμα 3 έως 5 μέρες την εβδομάδα.

Άσκηση με αντιστάσεις (βάρη) μπορεί να γίνεται 2-3 φορές την εβδομάδα, με σταδιακή προσαρμογή του προγράμματος. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα κατανάλωσης περισσότερων θερμίδων με αερόβια έργο σε μια προπόνηση, η άσκηση με αντιστάσεις συντηρεί ή αυξάνει τη μυική μάζα του ασκούμενου ευκολότερα, αυξάνοντας ταυτόχρονα το βασικό του μεταβολισμό.

Ο συνδυασμός των δύο τύπων ασκήσεως σχετίζεται με μεγαλύτερη ελάττωση του σωματικού βάρους, αλλα προϋποθέτει περισσότερο χρόνο. Επίσης, σημαντική είναι η αύξηση της καθημερινής δραστηριότητας, η οποία-πλέον-μπορεί να ποσοστικοποιηθεί με τον κατάλληλο, χαμηλού κόστους ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Ένα καλά δομημένο πρόγραμμα συστηματικής άσκησης, όταν προστίθεται σε υποθερμιδική δίαιτα επιφέρει περαιτέρω ελάττωση του σωματικού βάρους κατά 3% και το αποτέλεσμα είναι δοσοεξαρτώμενο, με μεγαλύτερη απόδοση σε μέτριας ή υψηλότερης έντασης και διάρκειας άσκηση.